مشتری گرامی از طریق فرم پرداخت دلخواه می‌توانید مبالغ دلخواه خود را به حساب فروشگاه اینترنتی جوراب دووک پرداخت نمایید.

نکته: در صورتی که اطلاعات قسمت های ستاره دار * را کامل و به درستی وارد نکنید ، پرداخت شما انجام نخواهد شد ، لذا خواهشمندیم قسمتهای ستاره دار * زیر را کامل و به درستی وارد کنید.

در قسمت “نام پرداخت کننده” ، حتما نامی را وارد نمایید که فروشگاه به آن نام شما را می شناسد.

در قسمت “شماره تلفن همراه” ، شماره تلفن همراه خود را که شامل 11 رقم می باشد را وارد نمایید. به عنوان مثال: 09123456789

در قسمت “مبلغ مورد نظر به ریال” ، حتما توجه داشته باشید که مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد نمایید.

در قسمت “توضیحات” ، در صورت لزوم تنها توضیحات پرداخت را وارد نمایید. به عنوان مثال: پرداخت بابت فاکتور ***

  • به عنوان مثال : تولیدی جوراب دووک
  • به عنوان مثال : 09123456789
  • مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد نمایید.
  • به عنوان مثال: پرداخت بابت فاکتور ***