مشتری گرامی از طریق فرم زیر می‌توانید مبالغ دلخواه را به حساب فروشگاه اینترنتی جوراب دووک پرداخت نمایید.

تذکر: لطفا اطلاعات فرم های زیر را به صورت کامل وارد نموده و سپس اقدام به پرداخت نمایید.

در فرم تلفن همراه ، فقط شماره تلفن همراه را وارد نمایید. بعنوان مثال: 09123456789

در فرم توضیحات ، تنها توضیحات پرداخت را وارد نمایید. بعنوان مثال: پرداخت بابت فاکتور ***

loading